O NAS

Krakowskie Szkoły Artystyczne zostały założone w 1989 roku i podlegają nadzorowi pedagogicznemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nasi wykładowcy to praktycy o międzynarodowym doświadczeniu, znani artyści, projektanci mody, fotograficy, projektanci wnętrz, aktorzy, choreografowie, specjaliści VM, marketingu i PR.

Zapewniamy intensywne kształcenie artystyczne na kierunkach: moda, wnętrza, fotografia, choreografia, visual merchandising, aktorstwo, konstrukcja ubioru oraz w grupach międzynarodowych kształcenie w języku angielskim: Fashion College oraz Creative Photography.

Różne kierunki artystyczne w jednym miejscu sprzyjają swobodnej i częstej interakcji oraz zachęcają do wymiany pomysłów i debaty. Nieformalna, żywa atmosfera tworzy wspólnotę młodych artystów, która inspiruje i stawia wyzwania do realizacji kreatywnych zadań.

Promocja studentów i absolwentów realizowana jest na wystawach, pokazach mody i spektaklach już w trakcie nauki. Szkoła również przygotowała stypendia dla najlepszych studentów.

W KSA możesz spotkać studentów z całego świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, czy Ukrainy.

 


Cracow School of Art and Fashion Design was in founded in 1989 and is  subject to pedagogical supervision of the Ministry of Culture and National Heritage. All our lecturers are practitioners of international experience, well-known artists, fashion designers, photographers, interior designers, actors, choreographers, VM specialists, marketing and PR specialists.

We provide two year  full time or weekend programs in the following fields of study: fashion design, interior, photography,  visual merchandising, acting and in international groups in  English – Fashion College and Creative Photography. Students receive an intensive education with an individual attention.

The school, in a single location,allows students to interact freely and often, encouraging an exchange of ideas and debate. The informal, lively atmosphere creates a community of working artists.  The promotion of students and graduates is carried out at exhibitions, fashion shows and performances already during the course of study.