IDEA

cfw_fashion-culture

 

POLISH TALENT SUPPORT to konkurs dla utalentowanej artystycznie młodzieży polonijnej, w którym głównymi nagrodami są roczne stypendia na dwuletnich kierunkach: projektowanie ubioru, fotografia, projektowanie wnętrz, choreografia oraz aktorstwo.

Dzięki tej inicjatywie chcemy umożliwić młodzieży mieszkającej za granicą kształcenie w Krakowie – kulturalnej stolicy Polski . Dla wielu będzie to okazja do lepszego poznania języka polskiego i zawarcia przyjaźni z rówieśnikami w ojczystym kraju.

Osoby, których znajomość j. polskiego jest bardzo słaba mogą również podjąć naukę w j. angielskim w międzynarodowych grupach: Fashion College i School of Creative Photography i skorzystać z naszego kursu języka polskiego, który jest prowadzony przez pierwszy rok nauki.

W ten sposób pragniemy stworzyć płaszczyznę dla wymiany cennych doświadczeń z przedstawicielami Polonii  z różnych krajów.

Krakowskie Szkoły Artystyczne (KSA) to placówka edukacyjna z 30-letnią historią, która może się pochwalić licznymi sukcesami na arenie międzynarodowej. Od 9 lat KSA organizują jedno z największych wydarzeń na modowej mapie Polski– Cracow Fashion Week, jak również są organizatorem Krakowskich Spotkań z Dizajnem- Zaprojektowani, imprez ukierunkowanych na promocję studentów i absolwentów KSA.
Więcej informacji o Krakowskich Szkołach Artystycznych pod linkiem: https://www.ksa.edu.pl/

TERMIN V EDYCJI – zgłoszenia do 30 czerwca 2020 r. Zapraszamy!

 


POLISH TALENT SUPPORT is a competition for young  Polish people living abroad and interested in studying art. The main awards in the competition are  one year long scholarships in fashion design, photography, interior design, choreography and acting.

Thanks to this initiative, we want to enable young people living abroad education in Krakow – the cultural capital of Poland. For many, it will be an opportunity to improve their command of Polish language and to make friends.

People whose knowledge of Polish is very weak can also decide to study in English in international groups: Fashion College and School of Creative Photography and take advantage of our Polish language course, which is conducted during the first year of study.

In this way, we want to create a platform for exchanging of valuable experiences with representatives of Polonia from different countries.

Cracow School of Art and Fashion Design (KSA) is an educational institution with 30 years of history, which can boast of numerous  international successes . For 9 years, KSA has been organizing Cracow Fashion Week ,one of the largest events on the fashion map of Poland as well  we are the organizer of The Cracow Design Days- Zaprojektowani.Both events aime at promoting students and graduates of KSA.
More information about Cracow School of Art and Fashion Design at https://www.ksa.edu.pl/

V EDITION DATE – submissions by 30 June 2020!