KONKURS: PROJEKTOWANIE MODY

Międzynarodowy konkurs mody dla osób polskiego pochodzenia

Konkurs - Moda

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne oraz Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru.

Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru prowadzi edukację na kierunku dziennym i zaocznym (dwa weekendy w miesiącu).

 

Terminy Konkursu

12 lipca 2024

Termin, do którego należy się zgłosić.

15 lipca 2024

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

 

Temat Konkursu

W ramach konkursu należy przygotować tablicę inspiracji (moodboard) „personal style”, w której oddasz klimat swojego stylu lub styl, do jakiego dążysz.
Na tablicy mogą się znaleźć konkretne stylizacje, kolory, które nosisz najczęściej, akcesoria itd.
Możesz powycinać obrazki z gazet lub poszukać ich w internecie, wydrukować i powyklejać nimi kartkę.

Zaczerpnij inspirację od studentów SAPU – wejdź na stronę Krakowskich Szkół Artystycznych: www.ksa.edu.pl i zobacz pracownie, pokazy i dyplomy SAPU.

Odwiedź naszego bloga, Instagram SAPU oraz profil FB SAPU, aby zobaczyć, co robią nasi studenci i absolwenci. Poznaj również naszych absolwentów SAPU –  Absolwenci SAPU.

Prześlij nam zdjęcia swojej pracy/prac. Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Zasady Konkursu

 1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
 2. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
 3. Wiek uczestników: bez ograniczeń.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.

 

Jak się zgłosić

 1. Prześlij zgłoszenie na adres mailowy fashioncompetition@ksa.edu.pl. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • Przygotowany moodboard (dowolny format)
  • Scan podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostepny do pobrania po kliknięciu przycisku poniżej)
   Formularz Zgłoszeniowy
  • Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie może zawierać max 2 prace.

 

Nagrody

1. Pierwsze miejsce

Roczne stypendium w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru.

Termin realizacji nagrody od października w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Możliwość nauki w języku polskim – studia dzienne lub zaoczne.

Możliwość nauki w języku angielskim – studia dzienne.

 

2. Drugie miejsce

Semestralne stypendium w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru.

Termin realizacji nagrody od października w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

Możliwość nauki w języku polskim – studia dzienne lub zaoczne.

Możliwość nauki w języku angielskim – studia dzienne.

 

3. Wyróżnienia

Dla wszystkich finalistów – bezpłatny udział w 4-dniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Terminy: lato 2024 lub zima/lato 2025.

 

Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub przekazane innym osobom.

 

Jury Konkursu

mgr Joanna Gaweł – Dyrektor Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru

mgr Anka Walicka – projektant mody, wykładowca SAPU, zwyciężczyni konkursu Fashion Culture (Londyn)

mgr sztuki Anna Niemczyk – projektant mody, wykładowca SAPU, juror Arts of Fashion Competition (San Francisco)

 

Prawa Autorskie

Prace przekazane na konkurs traktowany jest jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy.

 

Postanowienia Końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

 1. Akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. Jest autorem prac oraz przed wysłaniem prac na konkurs uzyskał zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje bez ponoszenia ich kosztów przez organizatora;
 3. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
 4. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu;
 5. Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji do działań promujących konkurs;
 6. Udziela zgody na publikacje zdjęć w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu;
 7. Przed wysłaniem zdjęć zrealizowanych projektantów na konkurs uzyskał zgodę rodziców lub opiekuna prawnego osób niepełnoletnich, o ile ich wizerunek znajduje się na zdjęciach.
 8. Ewentualne spory między Organizatorami a Uczestnikami Konkursu związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w sposób ugodowy, na drodze polubownej, nie sądowej.