KONKURS: PROJEKTOWANIE WNĘTRZ

Międzynarodowy konkurs projektowania wnętrz dla osób polskiego pochodzenia

Konkurs - Projektowanie Wnętrz

Organizatorzy

Konkurs jest organizowany przez Krakowskie Szkoły Artystyczne oraz Szkołę Wnętrz i Przestrzeni SWP.

Dwuletnia Szkoła Wnętrz i Przestrzeni prowadzi edukację na kierunku dziennym i zaocznym (dwa weekendy w miesiącu).

 

Terminy Konkursu

12 lipca 2024

Termin, do którego należy się zgłosić.

12 lipca 2024

Laureaci zostaną poinformowani o decyzji jury.

 

Temat Konkursu

W ramach konkursu należy przygotować tablicę inspiracji (moodboard), w której oddasz klimat swojego wymarzonego pokoju. Technika wykonania prac jest dowolna. Zaczerpnij inspirację od studentów Szkoły Wnętrz i Przestrzeni – wejdź na stronę Krakowskich Szkół Artystycznych: www.ksa.edu.pl i zobacz pracownie oraz dyplomy absolwentów. Odwiedź również naszego bloga i profil FB SWP, aby poznać więcej prac naszych absolwentów.

Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Zasady Konkursu

 1. W konkursie brać może udział każda osoba polskiego pochodzenia, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej w dowolnym kraju oraz mieszka na stałe poza granicami Polski.
 2. Spośród nadesłanych prac zostanie wybranych 6-12 finalistów konkursu.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. W konkursie nie może brać udziału osoba posiadająca wyższe wykształcenie artystyczne.
 5. Wiek uczestników: bez ograniczeń.

 

Jak się zgłosić

 1. Prześlij zgłoszenie na adres mailowy interiordesigncompetition@ksa.edu.pl. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej.
 2. Zgłoszenie musi zawierać:
  • Scan tablicy inspiracji (moodboardu) – format JPG, 700 px dłuższy bok, 72 dpi.
  • Scan podpisanego formularza zgłoszeniowego (dostepny do pobrania po kliknięciu przycisku poniżej)
   Formularz Zgłoszeniowy
  • Koniecznie napisz, co Cię najbardziej zainspirowało. To bardzo ważny punkt zgłoszenia.

 

Nagrody

1. Pierwsze miejsce

Roczne stypendium w Szkole Wnętrz i Przestrzeni.

Nauka w języku polskim na kierunku dziennym.

Możesz również wybrać kierunek zaoczny – 2 weekendy w miesiącu.

Termin realizacji nagrody od października w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

 

2. Drugie miejsce

Semestralne stypendium z Szkole Wnętrz i Przestrzeni.

Nauka w języku polskim na kierunku dziennym.

Możesz również wybrać kierunek zaoczny – 2 weekendy w miesiącu.

Termin realizacji nagrody od października w 2024 lub 2025 roku do ustalenia ze Szkołą.

 

3. Wyróżnienia

Dla wszystkich finalistów -bezpłatny udział w tygodniowych warsztatach organizowanych przez Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Terminy: lato 2024 lub zima/lato 2025

 

Powyższe nagrody nie mogą zostać zamienione na ekwiwalent pieniężny lub przekazane innym osobom.

 

Jury Konkursu

mgr sztuki Monika Mroczkowska-Białasik – projektant wnętrz, wykładowca w Szkole Wnętrz i Przestrzeni SWP

mgr Bogusława Nastaborska-Lisowska – projektant wnętrz, wykładowca w Szkole Wnętrz i Przestrzeni SWP

mgr sztuki Alfred Marek – projektant wnętrz Szkoła Wnętrz i Przestrzeni SWP

 

Prawa Autorskie

Prace przekazane na konkurs traktowane są jako dokumentacja konkursu, bez możliwości przeniesienia praw autorskich bez zgody twórcy

 

Postanowienia Końcowe

Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:

 1. Akceptuje niniejszy Regulamin;
 2. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z prawami autorskimi;
 3. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. Dane osobowe zbierane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu;
 4. Udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych, z przesłanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji, do działań promujących konkurs;
 5. Udziela zgody na publikacje w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i profilach społecznościowych Organizatorów oraz partnerów konkursu w ramach działań promocyjnych konkursu.
 6. Ewentualne spory między Organizatorami a Uczestnikami Konkursu związane z organizacją lub przebiegiem Konkursu będą rozwiązywane w sposób ugodowy, na drodze polubownej, nie sądowej.